dyrektywa o ochronie sygnalistów

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to firma doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko pojętym wsparciem sektora publicznego i prywatnego w obszarze bezpieczeństwa.
Działamy w granicach całej Polski od 2019 roku wykonując usługi związane z ochroną sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi sfery bezpieczeństwa oraz normy ISO. Naszymi cechami są wiedza i wprawa oparte na stałym podnoszeniu wykształcenia oraz wieloletniej aktywności

W sferze usług świadczonych w naszej firmie jest m.in.
zgłaszanie naruszeń, którym zajmujemy się zawodowo od dawna.

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny zakres zadań, do których należy m.in.:
1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zawiadomień, które zapewnią rzetelność godności sygnalisty,
2) przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania raportów od sygnalistów w terminie jednego tygodnia od ich otrzymania,
4) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie przejrzystych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do specjalnych organów.